Zapisz się

Zapisz się

Wskaż kurs lub zajęcia, którymi jesteś zainteresowanyTwoja ocena w ostatnim roku szkolnym w I semestrze
Twoja ocena w ostatnim roku szkolnym w II semestrze


Czy Uczestnik zajęć jest osobą pełnoletnią?
*Jeśli uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, prosimy o podanie także danych Opiekuna Prawnego: