Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z fizyki – podstawowy

Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z fizyki – podstawowy

Zajęcia kursowe odbywają się w 4-osobowych grupach, raz w tygodniu, w dwugodzinnym bloku. Jedna lekcja trwa 60 minut. Kurs trwa łącznie 56 godzin. Zajęcia odbywają się od połowy września do końca kwietnia.
Przy tworzeniu grup dyrekcja szkoły zwraca uwagę, aby grupa składała się z uczniów o takim samym poziomie umiejętności.

Zajęcia prowadzą nauczyciele będący egzaminatorami maturalnymi

Kurs obejmuje powtórki z następujących działów:

Zajęcia w grupach

4 osobowa grupa
35
  • za 60 minutową lekcję

Miesięczna rata

od września do kwietnia
245
  • za miesiąc zajęć

Lekcja

indywidualna
85
  • za 60 minutową lekcję

Formularz zapisu na kurs przygotowawczy do matury z fizyki na poziomie podstawowym

Dane
Informacje o nauce


Ocena z fizyki klasa 1 semestr 1


Ocena z fizyki klasa 1 semestr 2


Ocena z fizyki
klasa 2 semestr 1


Ocena z fizyki
klasa 2 semestr 2

Inne informacje


W jaki sposób dowiedziałeś się o Szkole Matematyki Horyzonty?


Czy byłbyś zainteresowany kursem przygotowawczym z innych przedmiotów?