Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu www.szkola-matematyki.pl. Celem Polityki Prywatności jest określenie zasad dotyczące gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania danych osobowych osób korzystających z serwisu.

2. Niniejsza Polityka jest zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

3. Administratorem danych jest: Agnieszka Wrana, przedsiębiorca prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Matematyki Horyzonty, zarejestrowaną w Ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Gorzyce pod numerem 2442/2011, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (44-300) przy ul. Wałowa 49, NIP: 647-222-31-82. Kontakt: sekretariat@szkola-matematyki.pl

4. Dane osobowe w serwisie www.szkola-matematyki.pl gromadzone są poprzez formularz zgłoszeniowy w celu realizacji zgłoszeń klientów zainteresowanych ofertą Szkoły Matematyki Horyzonty.

5. Wysyłając zgłoszenie poprzez formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji zgłoszenia oraz w celu otrzymywania informacji. Potwierdzasz również, że akceptujesz treś

poniższego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkoła Matematyki Horyzonty Agnieszka Wrana z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (44-300) przy ul. Wałowa 49 w zakresie: imienia, nazwiska, telefonu, adresu mailowego oraz innych informacji przekazanych w celu związanym z realizacją zgłoszenia.

6. Przekazanie Pani/Pana danych osobowych opiera się na zasadzie dobrowolności, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdym czasie, niemniej nie wcześniej niż zakończenie realizacji przesłanego zgłoszenia.

7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sekretariat@szkola-matematyki.pl.

Polityka Cookies

1. Serwis www.szkola-matematyki.pl korzysta z plików cookies.

2 Witryna www.orth.com.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy ORTH Sylwester Wróbel w celu optymalizacji działań.

5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

8. Administrator zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies, w szczególności w sytuacji, w której nastąpią zmiany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.