Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z matematyki – podstawowy

Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z matematyki – podstawowy

Zajęcia kursowe odbywają się w 4-5 osobowych grupach, raz w tygodniu, w dwugodzinnym bloku. Jedna lekcja trwa 60 minut. Kurs trwa łącznie 56 godzin, zajęcia odbywają się od połowy wrześniado końca kwietnia. Przy tworzeniu grup dyrekcja szkoły zwraca uwagę, aby grupa składała się z uczniów o takim samym poziomie umiejętności. 

Zajęcia prowadzą nauczyciele będący egzaminatorami maturalnymi

Kurs obejmuje powtórki z następujących działów:

Zajęcia w grupach

4-5 osobowa grupa
37
  • za 60 minutową lekcję

Miesięczna rata

od października do maja
259
  • za miesiąc zajęć

Formularz zapisu na kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z matematyki – podstawowyTwoja ocena w ostatnim roku szkolnym w I semestrze
Twoja ocena w ostatnim roku szkolnym w II semestrze


Czy Uczestnik zajęć jest osobą pełnoletnią?
*Jeśli uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, prosimy o podanie także danych Opiekuna Prawnego:

Formularz zapisu na kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z matematyki – podstawowy

Dane
Informacje o nauce


Ocena z matematyki klasa 1 semestr 1


Ocena z matematyki klasa 1 semestr 2


Ocena z matematyki
klasa 2 semestr 1


Ocena z matematyki
klasa 2 semestr 2

Inne informacje


W jaki sposób dowiedziałeś się o Szkole Matematyki Horyzonty?


Czy byłbyś zainteresowany kursem przygotowawczym z innych przedmiotów?