Nasi nauczyciele

Nasi nauczyciele

Agnieszka Wrana

Agnieszka Wrana

Szkołę Matematyki Horyzonty założyła Agnieszka Wrana. Przez 5 lat była nauczycielką matematyki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Frycza Modrzewskiego w Rybniku. Od 2009 roku prowadzi Szkołę Matematyki Horyzonty. Jest absolwentką matematyki stosowanej na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Posiada uprawnienia do nauki matematyki w języku angielskim. Egzaminator maturalny.

Krzysztof Szewczyk

Krzysztof Szewczyk

Absolwent matematyki na Uniwersytecie Śląskim oraz studiów podyplomowych z informatyki i techniki. Od 2007 roku nauczyciel matematyki w Zespole Szkół w Skrzyszowie i Szkole Podstawowej w Łaziskach. Od 2011 roku nauczyciel matematyki i zajęć technicznych w Zespole Szkół w Gołkowicach. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator maturalny.

Mirosław Kulawik

Mirosław Kulawik

Absolwent matematyki na wydziale Matematyczno - Fizycznym Politechniki Śląskiej oraz pedagogiki na Politechnice Częstochowskiej. Posiada również uprawnienia do nauczania informatyki i T.I. Od 2006 lat związany z IV L.O. im. M. Kopernika w Rybniku gdzie pracuje jako nauczyciel matematyki i wychowawca.

Maciej Mrozek

Maciej Mrozek

Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył również informatyczne studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 5 lat pracuje jako nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Rydułtowach. Egzaminator maturalny.

Dorota Pośpiech

Dorota Pośpiech

Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytutu Matematyki na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła również studia z edukacji wczesnoszkolnej zintegrowanej w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Wieloletni nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim.

Barbara Jaroszuk- Zieleźny

Barbara Jaroszuk- Zieleźny

Ukończyła matematykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ponadto studia podyplomowe: Zarządzanie Oświatą i Oligofrenopedagogikę.Od 22 lat pracuje jako nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim. Pracowała też z młodzieżą w Gimnazjum nr 1 oraz ze słuchaczami LO dla dorosłych. W swoim wieloletnim dorobku zawodowym może pochwalić się dużą listą laureatów konkursów przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, powiatowym i miejskim.

Barbara Pukowiec

Barbara Pukowiec

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Opolskim oraz studiów podyplomowych Komputerowe wspomaganie konstruowania maszyn i napędów hydraulicznych i pneumatycznych na Politechnice Śląskiej. Pracowała w gimnazjum im. Moniki Gruchmanowej w Marklowicach.

Jadwiga Chwieduk

Jadwiga Chwieduk

Absolwentka fizyki na Wydziale Matematyczno - Fizycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Przez 30 lat była nauczycielem fizyki w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektycznych im. T. Kościuszki w Rybniku. Egzaminator maturalny.

Monika Król

Monika Król

Absolwentka Wydziału Matematyczno – Fizycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów podyplomowych z Informatyki i technologii informacyjnej na Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka, studiów podyplomowych z Wczesnego i całożyciowego wspomagania rozwoju i edukacji oraz rewalidacji uczniów z autyzmem i/lub Zespołem Aspergera na Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Ponad 20- letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, w tym z młodzieżą z trudnościami w uczeniu się. Nauczyciel dyplomowany . Egzaminator maturalny. Obecnie pracuje w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.

Grażyna Oleś

Grażyna Oleś

Absolwentka chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z matematyki na Politechnice Śląskiej. Nauczyciel dyplomowany. Pracowała jako nauczyciel matematyki i chemii w Gimnazjum nr 12 w Rybniku. Egzaminator maturalny i gimnazjalny.

Beata Krzyżanowska

Beata Krzyżanowska

Beata Krzyżanowska absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz studiów podyplomowych z matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i studiów podyplomowych z pedagogiki Śląskiej Wyższej Szkoly Zarządzania w Katowicach.
Od 2002 r. nauczyciel matematyki w gimnazjum, szkole podstawowej oraz liceum dla dorosłych.

Marcin Szweda

Marcin Szweda

Absolwent Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył również studia podyplomowe z informatyki w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Współautor podręcznika akademickiego "Wybrane techniki rachunkowe analizy matematycznej" oraz kilkunastu artykułów naukowych. Od 2019 roku pracuje jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku. Nauczyciel mianowany, egzaminator maturalny.

Dariusz Wantulok

Dariusz Wantulok

Absolwent matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 35 lat pracował jako nauczyciel matematyki w I LO im.Powstańców Śląskich w Rybniku. Uczył głównie w klasach o profilu matematyczno-fizycznym. W swoim dorobku miał wielu laureatów i finalistów różnych konkursów matematycznych. Nauczyciel dyplomowany.

Maryla Tannenberg

Maryla Tannenberg

Absolwentka Wydziału Matematyczno – Fizycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach . Pracuje w zawodzie nauczyciela matematyki od 2001 roku. Posiada praktykę zarówno w szkole podstawowej , jak i ponadgimnazjalnej. Nauczyciel dyplomowany . Egzaminator maturalny. Obecnie pracuje w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu- Zdroju.