O szkole

O szkole

Stworzyliśmy Szkołę Matematyki, bo wiemy dlaczego matematyka jest ważna oraz jakie problemy z matematyką mają uczniowie i studenci. Wiemy również jak tym kłopotom zaradzić. Jesteśmy przekonani, że w każdym uczniu drzemią niewykorzystane zdolności matematyczne. Naszym celem jest „otwarcie” umysłów młodych ludzi na matematykę. Zarówno tych, którzy mają z nią kłopoty, jak i tych, którzy chcieliby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki.

Dlaczego matematyka jest ważna?

„Mnożymy szansę na sukces” – to motto naszej szkoły. Nie jest ono przypadkowe, bo rola matematyki w nauczaniu i w życiu codziennym rośnie. Z analiz wykonanych przez agencje doradztwa personalnego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że największe szanse na rynku pracy mają obecnie absolwenci uczelni technicznych i ekonomicznych. To oznacza, że rozbudzanie zdolności matematycznych od najmłodszych lat może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości młodego człowieka.

O rosnącej roli matematyki świadczy również fakt, że od 2010 roku wszyscy uczniowie podchodzący do egzaminu maturalnego, muszą zdać egzamin z matematyki.

Dlaczego uczniowie mają kłopoty z matematyką?

Choć w powszechnych szkołach pracuje wielu znakomitych i doświadczonych matematyków, nauczanie matematyki w szkole często bywa nieskuteczne. Przepełnione, ponad 30-osobowe klasy i mało urozmaicone lekcje powodują, że wielu uczniów jest zagubionych i ma kłopoty ze zrozumieniem przerabianego materiału. Brak indywidualnego podejścia do ucznia skutkuje również tym, że „skrzydeł” nie mogą rozwinąć bardzo uzdolnieni uczniowie.

Wiemy jak temu zaradzić!

Dlatego w Szkole Matematyki Horyzonty stawiamy na indywidualną pracę z uczniem i zajęcia w małych grupach. – Wielokrotnie miałam do czynienia z sytuacją, że uczeń mający kłopoty z zaliczeniem sprawdzianu na ocenę dopuszczającą, po indywidualnych zajęciach bez problemu zaliczał dany dział. Mało tego, odpowiednie podejście do ucznia, nastawienie go na „naukę ze zrozumieniem” zwykle owocuje tym, że przeciętny uczeń odkrywa w sobie zdolności matematyczne pozwalające mu zdobywać wyższe stopnie niż kiedyś – mówi założycielka Szkoły Matematyki Horyzonty – Agnieszka Wrana.

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są w trybie indywidualnym lub w małych, 2-4 osobowych grupach. Z naszych doświadczeń wynika, że tylko praca w małych grupach gwarantuje szybkie i efektywne przyswajanie przekazywanej wiedzy.

Wszystkie organizowane przez nas kursy odbywają się wedle precyzyjnie opracowanego programu nauczania. Nasze programy powstały w oparciu o wymagania zawarte w rozporządzeniach ministerstwa edukacji narodowej. Programy nauczania Szkoły Matematyki Horyzonty zostały pozytywnie zaopiniowane przez doradcę metodycznego.

Jedna godzina lekcyjna w naszej szkole trwa 60 minut. Zajęcia odbywają się w przyjaźnie zaaranżowanych salach. 

Uczniowie i ich rodzice mogą śledzić postępy w nauce po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej. Na swoich kontach kursanci znajdą potrzebne do nauki materiały oraz osiągnięte na testach wyniki.