Matematyka

Matematyka

Matura z matematyki

Kurs przygotowawczy
na poziomie podstawowym
29
90
60-minutowa lekcja
w 4 osobowej grupie
 • 60 minutowe lekcje
 • Zajęcia w 4 osobowych grupach
 • Opcjonalne zajęcia indywidualne
 • Program zatwierdzony przez CKE
 • Szczegółowo dobrane grupy uczniów

Matura z matematyki

Kurs przygotowawczy
na poziomie rozszerzonym
32
90
60-minutowa lekcja
w 4 osobowej grupie
 • 60 minutowe lekcje
 • Zajęcia w 4 osobowych grupach
 • Opcjonalne zajęcia indywidualne
 • Program zatwierdzony przez CKE
 • Prowadzą egzaminatorzy maturalni

Egzamin gimnazjalny

Kurs przygotowawczy
z matematyki
29
90
60-minutowa lekcja
w 4 osobowej grupie
 • 60 minutowe lekcje
 • Zajęcia w 4 osobowych grupach
 • Opcjonalne zajęcia indywidualne
 • Materiał matematyczno–przyrodniczy
 • Program zatwierdzony przez CKE

Egzamin po 8 klasie

Kurs przygotowawczy
z matematyki
29
90
60-minutowa lekcja
w 4 osobowej grupie
 • 60 minutowe lekcje
 • Zajęcia w 4 osobowych grupach
 • Opcjonalne zajęcia indywidualne
 • Program zatwierdzony przez CKE
 • Szczegółowo dobrane grupy uczniów
NOWOŚĆ

Korepetycje
Korepetycje dla uczniów
z bieżącego materiału

55
00
60-minutowa lekcja
zajęcia indywidualne
 •  
35
00
60-minutowa lekcja
w 2-osobowej grupie
 •  
30
00
60-minutowa lekcja
w 3-osobowej grupie
 •  
25
00
60-minutowa lekcja
w 4 osobowej grupie
 •  
 • 60 minutowe lekcje
 • Prowadzą egzaminatorzy maturalni