Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z matematyki – podstawowy

Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z matematyki – podstawowy

Zajęcia kursowe odbywają się w 4-osobowych grupach, raz w tygodniu, w dwugodzinnym bloku. Jedna lekcja trwa 60 minut. Kurs trwa łącznie 56 godzin, zajęcia odbywają się od połowy wrześniado końca kwietnia. Przy tworzeniu grup dyrekcja szkoły zwraca uwagę, aby grupa składała się z uczniów o takim samym poziomie umiejętności. 

Zajęcia prowadzą nauczyciele będący egzaminatorami maturalnymi

Kurs obejmuje powtórki z następujących działów:

 • liczby rzeczywiste
 • wyrażenia algebraiczne
 • funkcje
 • ciągi
 • trygonometria
 • planimetria
 • geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej
 • stereometria
 • elementy statystyki opisowej
 • teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka

Zajęcia w grupach

4 osobowa grupa
35
 • za 60 minutową lekcję

Miesięczna rata

od września do kwietnia
245
 • za miesiąc zajęć

Lekcja

indywidualna
85
 • za 60 minutową lekcję
 • Program kursu odpowiada wymaganiom określonym przez Centralną Komisję  Egzaminacyjną i uzyskał pozytywną opinię metodyka.
 • Rabat w wysokości 10% dla Dużych Rodzin
 • Kursanci oddziałów Szkoły w Rybniku i Wodzisławiu otrzymują Kartę rabatową uprawniająca do 15% zniżki w księgarni Orbita

Formularz zapisu na kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z matematyki – podstawowy

Dane
Informacje o nauce


Ocena z matematyki klasa 1 semestr 1


Ocena z matematyki klasa 1 semestr 2


Ocena z matematyki
klasa 2 semestr 1


Ocena z matematyki
klasa 2 semestr 2

Inne informacje


W jaki sposób dowiedziałeś się o Szkole Matematyki Horyzonty?


Czy byłbyś zainteresowany kursem przygotowawczym z innych przedmiotów?