Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z chemii – rozszerzony

Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z chemii – rozszerzony

Zajęcia kursowe odbywają się w 4-osobowych grupach, raz w tygodniu, w dwugodzinnym bloku. Jedna lekcja trwa 60 minut. Kurs trwa łącznie 64 godziny. Zajęcia odbywają się od połowy września do końca kwietnia. 
Przy tworzeniu grup dyrekcja szkoły zwraca uwagę, aby grupa składała się z uczniów o takim samym poziomie umiejętności. 

Zajęcia prowadzą nauczyciele będący egzaminatorami maturalnymi

Kurs obejmuje powtórki z następujących działów:

Zajęcia w grupach

4 osobowa grupa
32
90
  • za 60 minutową lekcję

Miesięczna rata

od września do maja
234
00
  • za miesiąc zajęć

Formularz zapisu na kurs przygotowawczy do matury z chemii na poziomie rozszerzonym

Dane
Informacje o nauce


Ocena z chemii klasa 1 semestr 1


Ocena z chemii klasa 1 semestr 2


Ocena z chemii
klasa 2 semestr 1


Ocena z chemii
klasa 2 semestr 2

Inne informacje


W jaki sposób dowiedziałeś się o Szkole Matematyki Horyzonty?


Czy byłbyś zainteresowany kursem przygotowawczym z innych przedmiotów?