Kurs przygotowawczy do egzaminu gimnazjalnego z matematyki

Kurs przygotowawczy do egzaminu gimnazjalnego z matematyki

Zajęcia kursowe odbywają się w 4-osobowych grupach, raz w tygodniu, w półtoragodzinnym bloku. Jedna lekcja trwa 60 minut. Kurs trwa łącznie 40,5 godzin. Zajęcia odbywają się od połowy września do końca kwietnia. 
Przy tworzeniu grup dyrekcja szkoły zwraca uwagę, aby grupa składała się z uczniów o takim samym poziomie umiejętności.

Zajęcia prowadzą nauczyciele matematyki, mający doświadczenie w pracy na poziomie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. 

Kurs obejmuje powtórki z następujących działów:

 • liczby i działania
 • potęgi i pierwiastki
 • obliczenia procentowe
 • wyrażenia algebraiczne
 • równania, nierówności, układy równań
 • planimetria
 • stereometria
 • funkcje
 • prędkość, droga, czas
 • statystyka i elementy prawdopodobieństwa

Zajęcia w grupach

4 osobowa grupa
29
90
 • za 60 minutową lekcję

Miesięczna rata

od września do maja
152
00
 • za miesiąc zajęć

Lekcja

indywidualna
60
00
 • za 60 minutową lekcję
 • Program kursu odpowiada wymaganiom określonym przez Centralną Komisję  Egzaminacyjną i uzyskał pozytywną opinię metodyka.
 • Rabat w wysokości 10% dla Dużych Rodzin
 • Kursanci oddziałów Szkoły w Rybniku i Wodzisławiu otrzymują Kartę rabatową uprawniająca do 15% zniżki w księgarni Orbita

Formularz zapisu na kurs przygotowawczy do egzaminu gimnazjalnego z matematyki

Informacje o nauce


Ocena z matematyki klasa 1 semestr 1


Ocena z matematyki klasa 1 semestr 2


Ocena z matematyki
klasa 2 semestr 1


Ocena z matematyki
klasa 2 semestr 2

Inne informacje


W jaki sposób dowiedziałeś się o Szkole Matematyki Horyzonty?


Czy byłbyś zainteresowany kursem przygotowawczym z innych przedmiotów?